REGISTRACE

Přihláška ke stažení  zde

Vyplněnou přihlášku zašlete zpět na email – taksmetu@taksmetu.cz

Druhou stranu přihlášky tvoří Zdravotní posudek dítěte, který si vytiskněte a nechte potvrdit u svého dětského lékaře. Ve spodní části je pak potvrzení o bezinfekčnosti, které vyplníte v den odjezdu dítěte na tábor. Pokud se dítě zúčastnilo jiné dětské zotavovací akce a má zdravotní posudek, který v době konání tábora nebude starší půl roku, je možné ho použít.

NA ZÁKLADĚ DORUČENÍ VAŠÍ PŘIHLÁŠKY VÁM VŽDY PŘIJDE ZPĚT ODPOVĚĎ S DALŠÍMI DŮLEŽITÝMI INFORMACEMI.

Poukaz je nutné zaplatit do 15. 5. 2020 na účet 208978024 / 0300, k. s. 0308.

Variabilní symbol Vám bude zaslán po odeslání elektronické přihlášky. Zapište si ho dobře pro pozdější použití!

V případě potřeby můžeme vystavit fakturu pro Vašeho zaměstnavatele. Po dohodě je též možné zaplatit poukaz postupnou formou 3 splátek tak, aby poslední Vaše platba byla provedena do 15. 5. 2020!

Děti ročníky 2010 a dříve

4 300 Kč

Děti ročníky  2011

4 100 Kč

Storno podmínky

Nečekaným zrušením účasti dítěte na objednaném a zaplaceném pobytu na táboře, tj. zrušení smluvního vztahu, který vznikl zasláním a potvrzením elektronické přihlášky, nedlouho před termínem tábora si organizátor akce, Taksmetu z.s., vyhrazuje právo účtovat následující storno poplatky:

  • 40% z celkové ceny poukazu při zrušení 40 až 21 dnů před zahájením tábora.
  • 60% z celkové ceny poukazu při zrušení 20 až 6 dny před zahájení
  • 80% z celkové ceny poukazu při zrušení 5 dnů před nástupem či v den nástupu.m tábora.

Tyto částky je možné dále navýšit o prokazatelné náklady, které již byly spolkem Taksmetu na pobyt vynaloženy (poplatky za ubytování, pojištění, nákupy materiálu atd.)

Zrušení účasti pobytu dítěte na táboře bude provedeno ke dni, kdy písemně a s podpisem osoby, která elektronicky potvrdila přihlášku, dostane organizátor akce, Taksmetu z.s., 262 91 Kosova Hora 57, toto vyrozumění.

V případě onemocnění či úrazu dítěte těsně před táborem (nutné doložit zprávou ošetřujícího lékaře) nebo předčasného opuštění tábora ze zdravotních důvodů, bude vrácena rodičům pouze částka ve výši prokazatelně uspořených nákladů, nejvýše však do …% celkové ceny poukazu.

Za zrušení pobytu s 80% storno poplatkem je možno považovat i neomluvené nedostavení se k odjezdu nebo vyloučení z pobytu při vážném porušování táborového řádu ze strany účastníka tábora.

Veškeré storno poplatky mohou být odpuštěny, pokud se podaří zajistit rodičům nebo organizátorovi tábora v uvedených obdobích vhodného náhradníka, který odhlášeného táborníka nahradí a původně stornovaný poukaz zaplatí.

Sponzorství

Pokud nám můžete pomoci při zajištění sponzorských darů (např. knihy, sportovní a reklamní předměty, výtvarné pomůcky, kancelářské zboží, drobné hračky), kterými vždy odměňujeme děti za soutěže a pomoc táboru, budeme Vám moc vděčni. Vždyť přihlášením vašeho dítěte i Vás považujeme za příznivce Tábora Taksmetu!! Děkujeme předem!